icon-search
icon-search
  • 4f7d592a884f1639d79543f1404880bf
  • e093eba68e17ce39b481c6f05e14d835
  • 580be351e7edeb1426a1bdafcdea133e
  • e121c3b04e6ec79deff899d643847627
  • a8a396f7595a731898c64cdfc7e6e6f1
  • 5606c84d3e15bbf0e0be17a8a43af5e2
  • e55c6190b390b63190ee49c60e9bcd0c
  • 55ebcfed76df3514597f2c74bc756881
  • 727064e7f24af61d28010a92066ce64b

Mengharmonikan Agama dan Falsafah oleh Ibnu Rusyd - Falsafah agama dan teologi oleh Ibnu Rusyd

RM 30.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

"Mengharmonikan Agama dan Falsafah oleh Ibnu Rusyd
Terjemahan oleh Sophia Liebe
Kata Pengantar oleh Mohd Jamizal Zainol

Fasi al-Maq’al fi ma Bayna al-Hikmah Wa al-Shari;ah min al-Ittisal ini adalah karya pengenalan yang sangat sesuai buat sesiapa yang berhajat untuk memahami manhaj pemikiran Ibn Rushd al-Andalusi.
Karya ini boleh dikatakan sebagai 'batu asas' kepada karya-karya beliau yang lain dalam tema falsafah dan teologi, khususnya adikarya beliau Tahafut al-Tahafut

Buku ini diterjemahkan dengan tajuk mengharmonikan Agama dan Falsafah kerana demikianlah apa yang disuratkan oleh Ibn Rushd pada permulaan karya ini.
Buku ini bukanlah seperti karya-karya pengantar kepada falsafah yang lain - yang kebiasaannya bertujuan untuk memberi pengantar kepada sejarah dan tokoh falsafah atau mencirikan setiap bahagian daripada pelajaran falsafah atau mengajak manusia untuk berfalsafah sepanjang pembacaan buku tersebut.

Tetapi Fasl al-Maqal hadir bagi mengharmonikan tuduhan bahawa wujudnya percanggahan antara falsafah dan agama. Dalam konteks dunia intelektual pada masa dan tempat Ibn Rushd, tokoh-tokoh yang dibincangkan oleh beliau adalah seperti al-Farabi, Ibnu Sina dan al-Ghazali"
Your cart is currently empty.
Continue shopping